Pravila privatnosti

U PROXIMA DPM. d.o.o. prepoznajemo važnost privatnosti osobnih podataka i primjenjujemo visoke standarde za njihov zaštitu.

Uredba, koju je prihvatila Europska unija, diktira visoke standarde koji određuju kako se Vaši podaci prikupljaju i čuvaju te Vam omogućava uvid u iste.

Sukladno našem zakonodavstvu, pravu Unije i našoj savjesnosti o važnosti zaštite podataka pripremili smo objašnjenja koja se odnose na zaštitu vaših podataka i prava kao njihov vlasnik imate. Molimo Vas da  objašnjenja u nastavku pažljivo pročitate, prije nego li pristanete na prikupljanje ili obradu Vaših podataka.

TKO SMO MI?

PROXIMA DPM d.o.o.

OIB: 69428134908

A. MEDULIĆA 1D,  51000 RIJEKA,  051 315 514

Adresa naše web-stranice je: https://supermajice.hr.

OPSEG PRIMJENE?

Ova pravila i objašnjenja odnose se na sve naše klijente, i osobe koje se raspituju o uslugama i robama koje nudimo.

Osobne podatke dijeteta mlađeg od 16 godinao obrađujemo isključivo u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza ili uz roditeljsku privolu.

Pravila se primjenjuju na sve korisnike i vrste obrade jednako.

Proxima DPM d.o.o.  može angažirati pod-izvršitelje obrade (drugi izvršitelj obrade) za obavljanje specifičnih aktivnosti obrade u svoje ime. Pod-izvršiteljima je dopušteno obrađivati osobne podatke isključivo u svrhe koje su napomenute u ovoj Obavijesti.

Ova se pravila odnose na sve informacije i zapise, bez obzira na to na koji se način prikupljaju:

 • Elektronička pošta
 • Fizički primjer dokumenta
 • Dokument u elektroničkom obliku

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I U KOJU SVRHU?

Osobne podatke pomoću kojih Vas se može identificirati:

 • Ime i prezime
 • Prebivalište/boravište, grad, država
 • Datum rođenja
 • Državljanstvo
 • Vrsta i broj isprave o identitetu.

Ove podatke koristimo:

 • kako bi izdali ponudu na Vaš upit
 • kako bi pružili usluge i proizvode koje zatražite
 • kako bi ispunili zakonske obveze ispostavljanja računa

Vaše kontakte:

 • Broj mobitela
 • E-mail

Ove podatke koristimo:

 • kako bi ubrzali postupak dostave željenog proizvoda

Vaše osobne slike:

 • koristimo kako bismo izradili narudžbu s vlastitim motivom

GDJE SE PODACI POHRANJUJU?

Vaši podaci, u fizičkom ili elektroničkom obliku, pohranjuju se:

 • Na adresi Andrije Medulića 1D, 51000 Rijeka
 • Na adresi Šetalište Andrije kačića Miošića 8B, 51000 Rijeka
 • na lokalnom serveru Andrije Medulića 1D, 51000 Rijeka

KOLIKO POHRANJUJEMO VAŠE PODATKE?

Osobne podatke pomoću kojih Vas se može identificirati pohranjujemo sukladno Zakonu o računovodstvu  NN 78/2015 (17.7.2015.) 11 godina, nakon čega se bespovratno brišu.

Ostale podatke periodično brišemo svakih 6 mjeseci.

PRAVA VAS KAO ISPITANIKA?

 • Pravo na pristup osobnim podacima – Imate pravo pristupiti osobnim podacima te od PROXIMA DPM d.o.o. dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, o Vašim pravima kao ispitanika
 • Pravo na ispravak i pravo na brisanje – Imate pravo, u bilo kojem trenutku, zahtijevati da popravimo odnosno dopunimo netočne odnosno nepotpune osobne podatke koji su povezani s Vama. Možete zahtijevati uvid u podatke koje je voditelj prikupio o vama, ili momentalno brisanje svojih osobnih podataka.
 • Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade koja  se odnosi Vaše podatke, ako ta obrada nema zakonsku osnovu. Bilo kada imate pravo otkazati danu suglasnost za obradu osobnih podataka. Otkazati možete pravo za određenu svrhu ili za sve svrhe obrade osobnih podataka s kojima ste bili suglasni.
 • Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo zahtijevati da vaše osobne podatke koje obrađujemo, proslijedimo drugom voditelju obrade.
 • Pravo na prigovor – Ukoliko uočite da se vaši podaci koriste u svrhe koje nisu navedene u ovoj Obavijesti ili svrha obrade nije zakonski osnovana, možete pismenim putem (elektroničkom poštom) zahtijevati prestanak korištenja vaših podataka u te svrhe.

Vaša prava možete ostaviti pisanim putem na e-mail adresu info@supermajice.hr

Odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka informirati će Vas o tijeku zahtjeva i o razlozima odbijanja zahtjeva najkasnije u roku od 30 dana.

 • Radno vrijeme

  Pon. – Pet.  08 – 16